Dział: Podział i funkcjonowanie kont Bilansowych

Temat Lekcji: Ogólna charakterystyka konta

Z lekcji dowiesz Się:

* Co to jest konto?

* Jak księgować operacje gospodarcze?

* Jakie rozróżniamy strony konta?

* Co to jest Obrót Konta, Obrót Debetowy i Kredytowy Konta?